Dây Chuyền Sản Xuất PAC
Dây Chuyền Sản Xuất PAC

Chúng tôi cung cấp:

    Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành và đào tạo về Dây Chuyền Sản Xuất PAC và các dịch vụ khác;        

    Nhôm bùn trùng hợp được bơm áp lực bơm lên đỉnh tháp phun ra thành sương vào bồn ly tâm để tiến hành ly tâm, Không khí nóng được tạo ra từ lò sấy đi vào tháp phun sấy khô bùn trong tháp, sau đó không khí nóng đi vào buồng tích bụi cấp 1để thu bột, không khí đi qua buồng tích bụi cấp sẽ đi lên nóc buồng vào buồng xử lý bụi cấp 2 để lọc bụi, sau cùng được quạt gió đưa vào buồng dập bụi bằng nước để dập bụi. Bụi được thu gom tại buồng thích bụi cấp 1 và cấp 2 sẽ được thu thập bởi một băng tải đến kho thành phẩm để đóng gói.

Đặc điểm kỹ thuật:

    (1) Công nghệ đơn giản, hiệu quả cao;

    (2) Lò sấy có thể chọn loại trực tiếp hoặc loại trao đổi nhiệt trực tiếp, Tính thích ứng rộng;

    (3) Có thể tối ưu hóa việc phun bùn trong tháp phun với không khí nóng, hiệu quả sấy khô sẽ cao hơn;

    (4) Chất lỏng lưu thông có thể được tái sử dụng, năng suất sản phẩm cao.